МНОГУ НЕЗНАЕЊЕ ЗАЧИНЕТО СО ПОДАНИЧКА ПОСЛУШНОСТ И СПАКУВАНО ВО ГЛУПОСТ

РЕТРОКОМУНИСТИЧКИТЕ КЕЦАРОШИ ОД ВЛАСТА ПО СЕКОЈА ЦЕНА СЕ ОБИДУВААТ ДА ВОСПОСТАВАТ СИСТЕМ НА УРАМНИЛОВКА, ЕГАЛИТАРИЗАМ И ЕДНОУМИЕ.

Последен пример за ова е едно од решенијата на Комисијата за заштита од дискриминација која е составена од членови кои се дел од власта, мили и се на власта или се послушни на власта.

Имено, на барање за заштита од дискриминација врз основа на личен имотен и општетсвен статус (одредување на повисока цена за гаражирање на втор автомобил во катна гаража) Комисијата одлучила да не постапува по претставката затоа што не станува збор за дискриминација туку за примена на афирмативни мерки (тоа од страна на сопственикот на катната гаража и градоначалник на општина Центар).

Одговорот на Комисијата е: “наведената мерка повисока цена за втор односно трет автомобил на ист сопственик претставува афирмативна мерка насочена кон сопствениците на еден автомобил. Афирмативната мерка е во корист на лице, група на лица или заедница со цел да се елиминираат или да се намалат фактичките нееднаквости, ако разликувањето е оправдано или пропорционално на целта и со цел да се обезбеди нивен природен развој и ефективно постигнување на нивното право на еднакви можности во споредба со други лица, групи на лица или заедници“.

ШТО Е ГЛУПО ОВДЕ?

1. идентификувани се посебни групи (заедници) на иматели на еден автомобил и иматели на повеќе автомобили. Ова е навистина македонски специјалитет во заштитата од дискриминација (за нијанса поценет од иматели на една и иматели на две пити пастрмајлии. Секој што ќе купи две пити за втората ќе плати дупло)

2. Комисијата решила дека имателите на еден автомобил треба да бидат изедначени со имателите на два и повеќе автомобили затоа што се во депривелегирана положба. Во перцепцијата на Комисијата (која произлегува од напишаното) постои фактичка нееднаквост меѓу имателите на еден и на повеќе автомобили која со време треба да биде избришана – што е секако мисла за пофалба во секое комунистичко општетсво (нели имаш куќа врати стан).

3. Меѓутоа и како комунистичка мерка е многу глупа. Имено, фактичката нееднаквост се проценува според бројот на автомобили. Комисијата не испитала за каков вид на автомобили станува збор. Дали на едната страна имаме џип од 150000 евра, а на другата еден Југо и едно фичо извадени од штала (вкупна цена 200 евра). Дали џипот му припаѓа на семејство составено од еден човек, а оние југо и фичо на семејство составено од 6-7 души. Дали имателот на џипот има уште две куќи со сопствена гаража и неколку стана покрај други катни гаражи каде што ги паркира останатите автомобили во своја сопственост, а сопственикот на југото и фичото се стиска со шесточленото семејство во 48 квадрати на еднособен стан.

4. Посебно прашање се поставува за оние кои немаат никаков автомобил. Дали заради постигнување на фактичка еднаквост ним ќе им бидат дадени паркинг места без никаква надокнада? Онака да си ги имаат (со право на дневна посета, да си ги видат)?

5. Бројот на паркирнг места може да биде ограничен. Но да се правда една чисто бизнис мерка за поголемо печалење со афирмативни мерки, е навистина само безобразно глупо.

ПРИМЕНАТА НА АФИРМАТИВНИТЕ МЕРКИ НЕМА ВРСКА СО ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЕГАЛИТАРНО ОПШТЕТСВО И ТОА НЕ МОЖЕ ДА БИДЕ ЦЕЛ НА ОВИЕ МЕРКИ. ТИЕ ТРЕБА ДА ПОМОГНАТ ДА СЕ ИЗГРАДИ ОПШТЕТСВО ВО КОЕ СИТЕ НА ЕДНАКОВ НАЧИН ЌЕ ГИ ОСТВАРУВААТ СВОИТЕ ПРАВА. А КУТРИТЕ КЕЦАРОШЧИЊА ОД КОМИСИЈАТА ДЕФИНИТИВНО НАНЕСУВААТ ОГРОМНА ШТЕТА СО ШИРЕЊЕТО НА ДЕЗИНФОРМАЦИИ ВО ВРСКА СО ДИСКРИМИНАЦИЈАТА И НА МАЛА ВРАТА СЕ ОБИДУВААТ ДА НИ ПРОМОВИРААТ РЕТРОКОМУНИСТИЧКИ СИСТЕМ.

Leave a comment

Your email address will not be published.