ПАН ИЛИ ГРАЃАНСКА ОПЦИЈА

На нас е да решиме: дали сакаме да одиме во иднината или да го градиме минатото. Дали сакаме да градиме демократија или нов вид на племенска заедница. Дали веруваме во вредностите на современиот развој на цивилизацијата или сме заглавиле во некој друг вредносен систем. На нас, етничките Македонци и етничките Албанци и етничките Турци и […]

ТЕКСТОТ НА КРИВИЧНАТА ПРИЈАВА ПРОТИВ ДРАГАН ПАВЛОВИЌ-ЛАТАС

Пријавата ќе биде испратена до Јавниот Обвинител во Понеделник, меѓутоа тој слободно може да делува и врз основа на напишаното согласно законите и своите надлежности. Бр. ______________ До: Основното јавно обвинителсто  Скопје – Република Македонија Подносител:  ____________, Скопје, ул. „___________“ бр. _____ ЕМБГ ________________ Тужен: г. Драган Павловиќ, новинар и главен и одговорен уредник во […]

СЕ УМОРИВ

Веќе видено. Како да живеам во зона на сомракот во која одново и одново се врти ист филм. Сите ги играат истите улоги, ги повторуваат исите реплики, но упорно очекуваат различен крај. Штом има почва, ќе се најде и семе кое вирее на таа почва. Штом има семе, ќе израсне нешто од него. И ќе […]

АКТУЕЛНАТА ВЛАСТ НЕ МОЖЕ ДА ОБЕЗБЕДИ СМИРУВАЊЕ НА МЕЃУЕТНИЧКИТЕ ТЕНЗИИ

Почитувањето на разликите, менаџирањето на конфликтите и мултикултурноста не може да виреат во општетсва кои не се градат вез темелите на демократијата и владеењето на правото. Едноставно, неопходни предуслови за градење на меѓуетничка комуникација и заедничко живеење на повеќе етникуми е постоењето на институции и механизми на демократското владеење и процедури, критериуми и правила карактеристични […]

Јас го одбележувам 8 Март

Најновата ѕвезда на дискриминаторското небо е структурната дискриминација. Таа е затскриена зад традицијата, облечена во религија и презентирана во општетсвено прифатливо однесување. Дискриминацијата на жената во современи услови е пред се структурна и најчесто поминува незабележано и сама себе се храни и репродуцира. Жената во Македонија има 28% помалку примања од мажите, во над 75% […]