Јас го одбележувам 8 Март

Најновата ѕвезда на дискриминаторското небо е структурната дискриминација. Таа е затскриена зад традицијата, облечена во религија и презентирана во општетсвено прифатливо однесување. Дискриминацијата на жената во современи услови е пред се структурна и најчесто поминува незабележано и сама себе се храни и репродуцира. Жената во Македонија има 28% помалку примања од мажите, во над 75% […]