СЕ УМОРИВ

Веќе видено. Како да живеам во зона на сомракот во која одново и одново се врти ист филм. Сите ги играат истите улоги, ги повторуваат исите реплики, но упорно очекуваат различен крај. Штом има почва, ќе се најде и семе кое вирее на таа почва. Штом има семе, ќе израсне нешто од него. И ќе […]