ЛУЃЕ ЗА СИТЕ ВЛАДЕТЕЛИ

Има луѓе кои се погодни за секоја власт. Јас ги делам во три категории: 1. Оние кои што се многу глупи и едноставно не претставуваат опасност за било кој властодржец. Ова е најретка категорија. Имено нема толку глуп човек кој кога ќе дојде на власт не му се спротиставува на некој начин на оној што […]