БИСЕРИ НА ГЛУПОСТА

Во најновиот бисер на Комисијата за заштита од дискриминација стои:

Ова се однесува на претставката поднесена во врска со наводи во: учебникот  “Криминалистичка психологија” од авторката Проф. д-Ñ€ Лилјана Баткоска, рецензенти Проф.Др. Зоран Стојановски и Проф. Др. Миладин Крстаноски,  а издадена од Центар за научно-истражувачка работа, Факултет за туризам и организациони науки Охрид 2007 година.

Доколку го преведеме ова на јазик на логиката (што е многу тешко но не и невозможно) тогаш тоа значи дека, според нашата комисија за заштита од дискриминација:

1. доколку јас напишам дека според моите истражувања како девијантно однесување може да се смета секој обид на жените да се изедначат во работните активности со мажите, тогаш тоа не е дискриминација. Исто така не би било дискриминација доколку напишам дека како девијантно однесување може да се смета секој обид на луѓето со попреченост во Македонија да стапуваат во брак. Или, доколку како девијантно однесување го сметам постоењето на повеќе верски заедници со истоветна религиозна основа.

2. според комисијата, доколку нешто е напишано во книга која се нарекува научно дело или во учебник за високото образование, со самото тоа се што е напишано во таа книга има научен карактер и не може да се третира во контекстот на дискриминација. Тоа значи дека ако во учебник за високото образование јас напишам дека Ромите треба да бидат изолирани во посебни делови од градот тоа не може да претставува дискриминација. Или ако напишам дека Евреите претставуваат економска и социјална опасност за развојот на општетсвото и затоа треба да бидат обележени, тоа исто нема да биде дискриминација. И доколку напишам дека има раси кои имаат пониски интелектуални капацитети од други раси на пример црната наспроти белата), и тоа нема да биде дискриминација.

3. според комисијата забраната на промоција на дискриминација не важи за научните дела и за високото образование, а Уставот и Кривичниот законик не можат да се применат на научни дела и учебници за високото образование. Што значи дека јас сум слободна да напишам што сакам и да промовирам било каков облик на дискриминација доколку тоа го направам во дело што ќе го наречам научно или во учебник за високото образование. Можам да напишам дека жените се поглупи од мажите, дека сите кои го прекршиле законот ги губат основните слободи и права, дека оние кои немаат примања над 60000 денари не смеат да гласаат, дека децата треба да бидат тепани за да им дојде умот, дека корисниците на дрога треба да бидат убиени, дека глупите луѓе треба да бидат ставени на еден остров и таму заборавени, дека…,  за да можам да ги изложам студентите на спротиставени научни ставови .

Јас немам намера да напишам ништо од сето ова затоа што сето тоа е дискриминација. Меѓутоа ќе напишам дека членовите на комисијата мора да бидат веднаш разрешени од должност заради тоа што:

1.очигледно промовираат и овозможуваат дискриминација  со тоа што дозволуваат во учебни помагала кои треба да ги воспитаат идните бранители на правдата да опстојуваат вакви содржини.

2. затоа што прикриваат дискриминација со тоа што во мислењето затскриваат делови од претставката и не го адресираат основниот проблем искажан во реченицата од учебникот:

Трансфеститите можат да се однесуваат насилнички само во моментите на нивните неконтролирани пориви кога имаат незапирливи потреби да се облечат како спротивниот пол и ако при тоа ги открие некој или ги попречи.

Ова во услови на обука на идни бранители на законот значи посебен облик на профилирање како основа на структурната дискриминација.

3. Затоа што се доволно ограничени во своите знаења и интелектуални капацитети да не прават разлика меѓу научна расправа и учебник (во кој мора да бидат сместени прифатените од страна на државата стандарди).

Најстрашно од се е отворената манипулација која што ја прават членовите на комисијата со цел ширење на стереотипите и предрасудите и овозможувањето на дискриминацијат. Имено тиа самите велат дека одделни изрази мора да се стават во контекст и согласно контекстот да се мери и нивното значење. И, истите тие никаде не спомнуваат дека цитатот кој е основа за претставката потекнува од текст под насловот: Психолошка мапа на злосторството.

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published.