ВЛАДИНАТА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ДИСКРИМИНАЦИЈАТА ЈА ЗАПОЧНА КАМПАЊАТА ЗА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ

Овој спот се појави пред некоја година и денес повторно се врти на државната и неколку други ТВ станици. Не е единствен, меѓутоа е пример за промоција на стереотипи и предрасуди, пример како се убедуваат жените наместо да учат и работат да раѓаат деца  и секако е најпримитивна абортус кампања.

Во овогодишното издание на збирката податоци за жените и мажите во Македонија составена ииздадена од државниот завод за статистика е ставен податок дека 220000 жени не работат ништо и се домаќинки, за разлика од мажите кои секако не можат да бидат вакво нешто.

Синдикатот за текстилната и кожарска индустрија склучи срамен договор со кој ја потврди дискриминирачката одредба на Законот за минимална плата и со кој илјадници жени ги стави во нерамноправна положба во однос на мажите.

Македонија се наоѓа на дното на табелата за разликите во плати меѓу жените и мажите во Европа.

Комисијата за родова еднаквост на Собранието на Република Македонија се има состанато само еднаш во текот на 2012 година.

Додатокот за дете е фиксиран на 740 денари наместо претходното решение за 5,5% од просечната плата од претходната година.

Ништо од сето ова не го привлече вниманието на Комисијата за заштита од дискриминација. Меѓутоа, нејзиното внимание го привлече изјавата на опозициониот лидер Бранко Црвенковски дадена во говор во Неготино.  Вниманието на Комисијата во говорот на Црвенковски не го привлекува фактот дека се промовира жена градоначелник, дека таа се опишува како стрчњак и способен работник, во говорот на Црвенковски ги привлекол делот: „Оваа општина [Неготино], некогаш една од најубавите и најсредените во Македонија, денес наликува на една голема куќа, на еден голем дом на кој што му е потребно и генерално чистење и генерално средување, а за тоа е најдобра женска рака.“. Реченица искажана во услови кога во Македонија нема ниту една жена градоначалник (што исто така не ги возбудува членовите на Комисијата).

Комесарчињата не само што утврдиле дека ова: “претставува дискриминаторско однесување врз две основи – пол и род“. Туку и дека “ Воедно, ова претставува и поттикнување на дискриминација (согласно член 9 од Законот), но и потежок облик на дискриминација – повеќекратна дискриминација (согласно член 12 од Законот).“

Треба да си навистина или многу глуп, или многу безобразно зависен од владеачката структура, овој и ваков настап и оваа реченица воопшто да се протолкува како дискриминација, па уште како  повеќекратна дискриминација и повикување на дискриминација“.

И сето ова во услови кога во Македонија нема ниту еден градоначалник жена. И во услови кога во рекламата на владтата момчето кое гледа фудбал треба да реши да има дете (додека трае полувреме најверојатно) со женската која го убедува дека доволна причина за ова е тоа што детето ќе биде машко и со веѓи како неговите и уста и што ти уште не исти како неговите. И во услови кога власта стимулира претворање на жените во машини за раѓање и кога власта одбива да се предвидат критериуми кои би обезбедиле рамноправно присуство на жените меѓу градоначалниците во Република Македонија.

И сето ова во услови кога Јавниот обвинител утврди дека нема поттикнување на етничко нетрпение и омраза во зборовите на Латас дека: Албанците немаат школо, изолирани се во општеството, не знаат да работат, немаат веќе против кого да пукаат, и за што да тепаат… И тераат по старо. По инерција. Во мирно време стануваат средновековни ликови, надвор од времето. И, дека: Албанциве се, редовно, во група. Лузери кои, сами по себе, не вредат за ништо. Во група, вооружени најмалку со ножеви и шипки, за да претепаат подобри, попаметни и поспособни од себе. Одмазда за својата немоќ… 

Тажна е таа земја во која демократијата е параван на диктатурата и во која институциите функционираат во заштита на владетелите, а не на граѓаните. И тажна е таа држава во која гражаните не ја гледаат измамата.

Leave a comment

Your email address will not be published.