Али Ахмети, Македонија, Косово

Според Али Ахмети: Доколку се променат границите на Косово и се оддели еден негов дел, Ви велам дека ризикот е многу поголем, зашто никој не може да гарантира дека домино ефектот не може да се случи и во Македонија .

Не ми се допаѓа фактот дека етничките Албанци од Македонија се повеќе заинтересирани за тоа што се случува во Косово отколку во Македонија.

И не ми се допаѓа поврзувањето на она што се случува во Косово со она што се случува во Македонија. Некако ги прави бесмислени сите активности кои ги спроведуваме овде, сите напори да се подобрат меѓуетничките односи и ги обесмислува сите поместувања на линијата на заштита на човековите права. Ако веќе се зависи од тоа што се случува во Косово, тогаш се поставува прашањето зошто пак ние се мачиме? И зошто не би било обратно? Зошто тоа што се случува на Косово не зависи од она што се прави во Македонија?

И, најмногу од се ми пречат континуирани закани. Политичар кој својата кариера ја започнал како отпадник од законот и како рушител на Уставот, во најмала мера треба да се воздржи од таков настап кој ќе ги потсетува луѓето на неправниот начин на стекнување на сопствената позиција. Впрочем, амнестијата важи наназад, а не нанапред.

Leave a Reply

Your email address will not be published.