ГРЕШКА, ПОВТОРУВАЊЕ НА ИСТОРИЈАТА ИЛИ …?

Европската Унија повторно ни ја затвори вратата. И ја повтори грешката. Голема. Со негативни последици и за Македонија, меѓутоа и за Европската Унија која ја повторува историјата од која не следат научени лекции. Грешката беше направена уште во 1992 година кога во извештајот на Бадентер се појавија две држави од поранешната СФРЈ кои според комисијата формирана […]