ОВАА ВЛАСТ ТРЕБА ДА БИДЕ СРУШЕНА КАКО ШТО КАРТАГЕНА БИЛА РАЗРУШЕНА – бидејќи е потребно да се заштитат човековите права преку владеењето на правото, за човекот да не биде присилен да се дигне на бунт како последно средство против тиранијата и потчинувањето

Еден анонимен лик на мојот блог ми напишал: “zoshto dezinformacii , zoshto lagi? spored delovnikot na sobranieto beshe se napraveno, pred da pishuvate tendenciozni tekstovi, bi trebalo malku da se informirate“. Навистина не сум сигурна дали воопшто треба да пишувам, да објаснувам и да се надевам дека било која од информациите кои ги давам може воопшто […]