ГРАЃАНСКА НЕПОСЛУШНОСТ

Услови за примена: Кога граѓаните сметаат дека власта не работи во нивни интерес (на пр. гради споменици, купува палми и рингишпили, наместо да вложува во изградба/обнова на економски исплатливи структури), немаат влијание на она што се донесува како решение од страна на власта (на пр. промени на урбанистички планови без широка расправа, донесување буџет без […]