ШВРГОВСКИ – МЕЃУ ПРАВОТО И НЕПРАВОТО

Непосредно пред навршувањето на четири години од уривањето на воениот хеликоптер, јавниот обвинител Шврговски соопшти дека нема да поведе постапка во врска со случајот. Според неговата изјава нема место за поведување на ваква постапка и единствени виновници за несреќата се пилотите кои не биле добро обучени. Јас како правник имам проблем со оваа одлука на јавното […]

СЕМЕЈСТВО – МАКЕДОНИЈА

Понекогаш треба да се направат паралели со микро заедницата во која човекот живее за да се разбере проблемот со кој се соочуваме во макро заедницата. Буџетот на секое семејство е многу значаен за добробитта на семејството, за среќата на неговите членови, но и за нивната иднина и воопшто за опстојувањето на семејството. Во традиционалните семејства […]