ПОЛИЦИЈА, ОДГОВОРНОСТ, НАСИЛСТВО

Две приказни за ист настан. Едните зборуваат за спроведување на законот, а другите за надминување на полициските овластувања и насилство. Секогаш има две приказни и три и многу повеќе. Не е во тоа проблемот. Проблемот е во отсуството на видлива отчетност на полицијата, одговорност и спремност да се соочи со направени грешки. Проблемот е во Министерката […]