АКО ЛАЖЕ КОЗАТА НЕ ЛАЖЕ РОГОТ

Два негативни извештаи за состојбата со човековите права во Република Македонија во рок од две недели (Извештајот на Комесарот за човекови права на Советот на Европа и Извештајот на   САД) и крајно недипломатска по својата острина изјава на еден изнервиран политичар (Кацин за Македонија). Во двата извештаи се зборува за владеење на неправо, за злоупотреба […]