ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТА – по скратена постапка

Јас многу се согласувам  со иницијативата за донесување на нов закон за прекинување на бременоста. Имено, стариот закон е донсен во 1972 година (Службен весник 22/1972), а не во 1977 година како што се тврди во предлогот поднесен од страна на Владата. Измени на законот се направени во 1976 и 1995 (значи никаде не се […]