14 ГОДИНИ ТАПКАЊЕ ВО МЕСТО/3

 од времето кога Миленко го кршеше законот а јас се обидував да ја градам државата Велат, човек на се се навикнува и прилагодува. Велат, луѓето успеваат да преживеат во неверојани услови и да се спојат со средината подобро од камелеони. Неверојатно жилави живчиња. Од овој аспект, многу е интересен синдромот на криви огледала (оние големи, […]