ХРОНОЛОГИЈА НА ЕДНО НАСИЛСТВО

Универзитетите по својата суштина треба да бидат јадрото на прогресот. Во нив се концентрирани знење и искуство во комбинација со младешки елан и борбеност. Образованието се бара. Универзитетите се окупираат. Автономијата се брани.         На Универзитетот Кирил и Методиј во Скопје не се случува ништо револуционерно. Единствен пат кога масовно протестираа студентите […]