Не е сеедно кој ќе биде претседател на државата

Како еден од механизмите кои треба активно да бидат вклучени во меѓусебната проверка и контрола на различните носители на власта, претседателот треба да поседува одредени карактеристики: 1. Треба да биде барем умерено паметен. Имавме искуство со двајца  претседатели кои не го исполнуваа овој услов (од кои едниот беше омилен, а другиот само смешен) и тие […]