ИЗМОТАВАЊЕ СО ДЕМОКРАТИЈАТА

Груевски: ВМРО-ДПМНЕ ја прифаќа фрлената ракавица – одиме на избори! Во овој контекст се поставува прашањето: зошто две политички партии кои веќе се на власт сакаат повторно да излезат на избори? Идејата на плурализмот е постоење на можност за организирање на луѓето околу различни идеи. Суштината на политичкиот плурализам е во постоењето на политички субјекти […]