ШТО Е ГЛУПО ВО МИСЛЕЊЕТО НА КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА?

Во своето мислење за случајот: 07-576 Д. Н против Основниот суд Скопје – II Скопје (претставка за дискриминација врз основа на религија или верско уверување од страна на суд) комисијата се прогласува за ненадлежна заради тоа што: Комисијата нема надлежност да постапува по претставки кои веќе за истата работа биле поведени и завршени пред Суд. Што е […]

НЕ Е ТОЧНО ДЕКА “Барокот го “изеде” чичко Стоилко“

Не го изеде чичко Стоилко барокот. Чичко Стоилки го изеде нашата пасивност и малодушност и ситните души кои дојдоа на раководни места. Го изедоа сите оние со “врзани раце“ и големи усти. Не, драги мој Жерновски, не е ова активноста која ја очекувавме од тебе кога те гласавме. Не си ти правиот човек за ова […]

ЗА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ, ЗА ПЦУЕЊЕТО И ЗА ГОСПОДАРОТ НА МУВИТЕ

ВМРО-ДПМНЕ се спротиставува на политичката и партиската злоупотреба на невладините организации Ајде вака малку да пробам да објаснам: 1. Една ластовица не ја прави пролетта. Две исто така. Ама десетина дефинитивно ни сигнализираат дека дошла пролет. Еден негативен извештај за слободата на медиумите и слободата на изразување не ја прави државата неслободна, ниту два, меѓутоа, […]

ШТО КАЖА НИКОЛА ГРУЕВСКИ ВО ИНТЕРВЈУТО/ИЗЈАВАТА ДАДЕНА ЗА МИА?

НИКОЛА ГРУЕВСКИ НИ КАЖА ДЕКА: 1. НЕМА АРГУМЕНТИ СО КОИ БИ МОЖЕЛ ДА СЕ СПРОТИСТАВИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА КРИТИКА 2. НЕ Е ВО СОСТОЈБА ДА ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЕНИТЕ ПРАШАЊА ОД ГРАЃАНИТЕ 3. ОБЕЗБЕДУВА ПОЧВА ЗА ПОЛИТИЧКА НЕОДГОВОРНОСТ И НЕКАЗНИВОСТ (СО ГОЛЕМИ БУКВИ СЕ ДАДЕНИ МОИТЕ ЗАБЕЛЕШКИ И ОБЈАСНУВАЊА) Господине Груевски, со исклучок на крајот на минатата […]