НЕ Е ТОЧНО ДЕКА “Барокот го “изеде” чичко Стоилко“

Не го изеде чичко Стоилко барокот. Чичко Стоилки го изеде нашата пасивност и малодушност и ситните души кои дојдоа на раководни места. Го изедоа сите оние со “врзани раце“ и големи усти. Не, драги мој Жерновски, не е ова активноста која ја очекувавме од тебе кога те гласавме. Не си ти правиот човек за ова […]