ЕДНО МИСЛЕЊЕ СО КОЕ МНОГУ СЕ СОГЛАСУВАМ

Поздрав до сите!

1.   За Љупчо и „натаму“: Надвор од речникот на огорченост на Оливера, останува клучното – целта на КГМ не е постигната. Настрана вашите обиди за јазичка бравура, во Декларацијата, и ден денес присутна на Веб, јасно стои дека, цитирам: „Нашата заедничка акција ќе трае до дефинитивниот пад на власта која ни ја одзеде слободата, живејачката и иднината.“ Или јас нешто сум пропуштил последниве 15 минути, или вие верувате дека Позицијата – остварува. Ветија дека ЌЕ паднат од власт – и вие им верувате!?? За жал, некои од нас, вклучувајќи ме и мене, упорно се држиме до старите граматички форми, а во кои зборчето „ќе“ е основа за градење идно време. Или, со други зборови, ја „напуштате“ КГМ (злите јазици веќе констатираа дека ја распуштате) иако заедничката цел не е постигната!!! Апелирам да ја преиспитате својата одлука, ако ништо друго заради бројните реакции на разочараност и огорченост!

2.   За сите други членови на КГМ: Одлуката на СДСМ, независно дали е погрешна или не, е нивна одлука. Но, барем за некои од нас целта не е постигната илити – ние сите не треба да се откажуваме. Напротив! Што се однесува до СДСМ, многу лесно можеме да провериме дали сме биле инструментализирани во функција на доаѓање на власт или СДСМ ќе ги почитува нашите барања и ќе ги реализира преку конкретна политичка акција. Едноставно, сите ние треба да ги фрлиме на хартија и споделиме написмено нашите заложби што произлегуваат од проблемите со актуелната власт и да побараме СДСМ писмено да се изјасни дали ги прифаќа (целосно или парцијално) или не. И истите ќе ги ставиме на Веб па да видиме дали ќе ја повторат грешката да не’ матосуваат на ширум отворени очи!

Сашко Тодоровски

Leave a Reply

Your email address will not be published.