ЕТЕ ТАКА, ЕДНА РАЗМИСЛА – ЗОШТО НА ЕУ И САД ПОВЕЌЕ ИМ ОДГОВАРА НА ВЛАСТ ДА ОСТАНЕ ГРУЕВСКИ ОТКОЛКУ НА ВЛАСТ ДА ДОЈДЕ СДСМ?

Кога во текстот го употребувам изразот САД и ЕУ , го употребувам како како генеричко обраќање, со цел поедноставување на текстот, при што, всушност ги подразбирам најкозервативните и во суштина декадентни кругови на САД и ЕУ кои успеваат да ја наметнат својата политика на овие простори. 1. Во ситуација на големи превривања во светот, развиените држави […]