АКО КОЗАТА ЛАЖЕ РОГОТ НЕ ЛАЖЕ

images

Бонева потрошила 12000 евра за патни трошоци во тек на 6 месеци.

Истата тата Бонева како пратеник во Собранието на Република Македонија за една година за патни трошоци потрошила 23 000 евра.

Според нејзината изјава дадена за неделникот ФОКУС ,,За секое доаѓање на работен состанок или седница, кога сум патувала од Струмица до Скопје и обратно, исплатени се патни трошоци согласно со члн 27 втора точка од законот за плати и други надоместоци на избрани и именувани лица во РМ и одлука на ДИК, по која се исплаќаат патни трошоци за сите избрани и именувани лица од министри, пратеници, членови на различни комисии… а не само мене…,,Да, тука се сите трошоци од регистрација, сервиси, масло,гуми, поправки… додека оние кои возат служени возила, без оглед колку пати  ќе пукне гума, колкава ќе е сумата ако нешто откаже на колата и сите други трошоци се на сметка на ДИК, а не само трошокот за бензин кој го спомнуваат одредени медиуми.

Доколку се земат предвид потрошените пари, дадената изјава и законските одредби, може да изведеме заклучок дека станува збор за нечесен човек, кој ја злоупотребува функцијата која ја има за лично богатење врз основа на измама.

Прво, Бонева (како и сите пратеници кои шмукаат пари за патни трошоци) изгледа го превидува членот 26 (веднаш над членот 27 на кој се повикува), а според кој:

На пратеник во Собранието, претседателот на Република Македонија, претседателот и потпретседателот на Собранието, претседателот, потпретседателот и членовите на Владата, им се обезбедува бесплатен превоз во железничкиот и патниот сообраќај во Републиката во сите правци.

Ова значи дека во времето кога била пратеник, Бонева можела да бира и, самата избрала наместо да не потроши ниту денар од буџетот на Република Македонија (со тоа што ќе се вози со јавниот превоз кој и стои бесплатно на располагање), да потроши 23 ооо евра.

Значи, не станувало збор за тоа дали да се користи евтин личен звтомобил (и да се потрошат 23000 евра) и да се користи служебо возило (и да се потрошат 5000 евра), туку, за тоа дали да се користи јавниот превоз и да не се потроши ниту денар или не.

Второ, и покрај целата нејзина тирада за тешкиот живот на сопствениците на лични автомобили кои ги користат наместо службените, нема посебен член во законот со кој се предвидува дека на тие кои користат приватни возила за превоз треба да им се подмируваат посебно трошоците за “регистрација, сервиси, масло,гуми, поправки“, миење на автомобилот, осигурување, оштетувања настанати како резултат на плукање од страна на граѓаните и сл.  Предвидено е да им се плаќа “до износот што според еден изминат километар не може да биде поголем од 30% од продажната цена на еден литар гориво за возилото кое се користи“. Во тие “не поголем од 30%“ е содржано се. Може помалку, но не и повеќе.

Доколку се направи најелементарна пресметка (земајки го во пресметката тој, највисокиот износ од 30%) за дневните патни трошоци кои ги имала Бонева, се добива сума од 1500 денари по едно патување  (во двата правци). Тоа значи дека доколку во еден месец ДИК имала 10 состаноци (што лесно може да се провери преку запасниците на ДИК), требало да и се исплатат 15 000 денари месечно (250 евра), а за 6 месеци оваа сума да не надмине 1500 евра (вкупно).

Во случајот станува збор за основано сомневањедека е направена кражба од над 10000 евра (со злоупотреба на службената должност) и за измама, како на Бонева така и на оној кој ги потпишал налозите за исплата.

За вакви работи постојат Јавниот обвинител, анкетната комисија, судовите, Комисијата за заштита од корупција, …

Доколку прекршувањето на законот остане неказнето, нема зошто прекршителот и понатаму да не продолжи да го прави истото (како што е случајот со Бонева), и да ги поттикне и сите останати да лажат и крадат и да очекуваатза тоа да не бидат казнети (како што се случува).

А, доколку граѓаните одново и одново бираат за свои претставници луѓе кои мислат дека со изборот на соодветната функција добиле и бланко дозвола за крадење и мамење, тогаш, навистина никој не може да ни помогне.

Едноставно, нели?

Leave a comment

Your email address will not be published.