ЗА ПРИВРЕМЕНИТЕ СУДИИ СО МНОГУ КОНСТАНТНО НИВО НА ИНТЕЛЕГЕНЦИЈА И ЗНАЕЊЕ

Според Уставните судии

????????????????????????????????????

„Иницијативата е отфрлена бидејќи станува збор за темпорарен карактер односно привремен и судот нема правна снага да одлучува за тоа .Тоа не се прописи а дејството е веќе завршено за допрва да се одлучува. Иницијативата е отфрлена бидејќи имало рокови кои се дадени и сега веќе  истекле.“

Ова во превод значи:

 

Ете и јас така, за идните избори нема да можам да гласам, ама тоа е само привремено. Штом ќе поминат изборите ќе ми биде вратено правото на глас и можам колку што сакам да си го практикувам во периодот кога нема избори.

Можеби за некои други избори (по 11.12.2016) повторно ќе биде донесена таква темпорарна мерка со која повторно ќе ми биде одземено правото на глас, ама според ценетите судии тоа не е противуставно затоа што е привремено (важи само додека не завршат изборите).  Па потоа, повторно, ете така темпорарно нема да можам да гласам на локалните избори. Ама споре Уставниот суд тоа не значи дека е прекршн Уставот и не ми е одземено уставно гарантираното право на глас. Јас ќе си имам право на глас секогаш кога нема да има избори.

Или, уште попросто кажано, според уставните судии секој граѓанин со наполнети 18 години живот стекнува избирачко право, ама тоа може провремено да им биде одземено со темпорарна одлука за негово бришење од Избирачкиот список, со што не е повреден Уставот, затоа што е привремено.

Мислам дека судството треба да почне да се лекува од главата, или, привремено (на пример, на 10 години) да бидат отстранети од функцијата уставни судии сите горе насликаните.

Leave a comment

Your email address will not be published.