Некој овде лаже и се измотава

Што бара, а што прави Иџет Мемети?

  1. Зошто До сега не е побарана смена на директорката на Управата за извршување на санкции, која по службена должнопст би требало да води грижа за затворите?
  2. Зошто не е побарана смена на командири на полициски станици во кои се откриени вакви прекршувања на законите?
  3. Не е точно дека во Македонија нема Превентивен механизам, само по инсистирање на Иџет Мемети тој беше сместен во рамките на Народниот правобранител и уништен.

82 total views, 1 views today