Некој овде лаже и се измотава

Што бара, а што прави Иџет Мемети? Зошто До сега не е побарана смена на директорката на Управата за извршување на санкции, која по службена должнопст би требало да води грижа за затворите? Зошто не е побарана смена на командири на полициски станици во кои се откриени вакви прекршувања на законите? Не е точно дека […]