Сите се еднакви пред законот и законот е еднаков за сите

За Груевски, одењето еднаш неделно во суд е политичка деградација

Со оваа и ваква изјава всушност Груевски бара за него да не важат законите, тој да биде поинаку третиран од страна на судот отколку другите граѓани и да биде привелигиран на начин кој не е предвиден во Уставот и во законите.

Политичарот кој бара ваков (поинаков) третман, всушност јавно изјавува дека ја злоупотребувал и ја злоупотребува функцијата на која се наоѓа за лична добивка (привилегии, материјални и нематеријални бенефиции). Крајниот резултат на ваквите барања е неказнивоста на високите функционери во власта (карактеристична за сите недемократски општетсва).

Ваквиот политичар треба да биде збришан од политичката сцена на една демократска држава, од страна на самите граѓани.

Се разбира само доколку станува збор за демократска, а не феудална држава и доколку во државата живеат граѓани, а не кметови (крепосни селани кои му припаѓаат на феудалецот).

Leave a comment

Your email address will not be published.