Грујевски и Бошковски недостапни за полицијата

За бегтството на Грујевски и Бошковски се одговорни судиите и полицијата. Станува збор или за голема небрежност (што е еднакво на вина) или пак за намерни дејствија (што е еднакво на соучесништво).