ЗА КРАТКОТО ПОМНЕЊЕ И НЕОДГОВОРНАТА ВЛАСТ

НЕ МОЖЕ ДА ИЗГРАДИМЕ ПРАВНА ДРЖАВА БЕЗ ОДГОВОРНОСТ. Мора да има одговорност за кажаното, за направеното, за ненаправеното, за пропуштеното, за себе, за оние кои се под наш надзор, за … Во оној лошиот социјализам е напишано едно прекрасно драмско дело со насов: Парадоксот на Диоген.  Драма за одговорноста, за настанувањето на неодговорното општетсво, за […]