ЗА МЕНЕ

  • МирјанаНајчевска
  • 24 Ное 1956
  • професор, експерт за човекови права
  • Меѓународен ангажман: member of the Working Group of Experts on People of African Descent
  • вселената и пошироко
  • Скопје, Република Македонија
  • женски
  • E-mail: ibogovitelicno@gmail.com

Политичка ориентација:

ЛАСТОВИЦА

На Мирјана Најчевска, другарка по космичка задача и сестра по душа


Дојде од Северното небо
Ненадејно
Слета всушност се загнезди
Под Јужната стреа на мојата душа
Во која постојано има
Некаков метеж од звуци
На далечни ѕвезди
И подземни ѕвона

Ја прифатив, ме прифати
Како најлогичен тек
На вселенската река
Која се знае, се памети
Уште од почетокот на времето
Од ерата на големата Прамаглина

Сакам
Но не можам да имам
Ниту една тајна
Која би била само моја
Не дека таа сака
Или кој знае колку ужива
Во моите лудувања по јужните мориња
Но мора да бдее над мене
Постојано да пее
Мора да ме чува
Од самата мене
Од моите застранувања
По ѕвездените патеки
По земните патишта

Да не и е човек во песната

Скопје                                Марија Станкова
27.10.2008                                    поетеса