ВЕРОНАУКА (12) – НОВ ЗАВЕТ

Евангелието според Матеј продолжува со навистина впечатлив број правила за однесувње. Некои се попознати и почесто спомнувани, како: моли ќе ти се даде, барај ќе најдеш, чукни и ќе ти се отвори,  се што сакате да ви го прават луѓето правете им и вие така. Некои не се толку познати, како: “Никој не става крпа од ново сукно на стара облека, зашто крпежот ќе кине од облеката и скинатото станува полошо. Ниту ново вино се налева во стари мевови; инаку мевовите се кинат, виното истечува и мевовите пропаѓаат. Туку ново вино се налева во нови мевови, па се запазуваат и двете заедно.”

Се на се, една импозантна збирка на бисери на народната мудрост, ставени во устата на еден човек. Може да дискутираме за смислата и значењето на секоја од овие пораки (посебно од аспект на нивната употребливост и корисност во современи услови), меѓутоа, некои од нив се дефинитивно опасни (како во нивното буквално, така и во симболичкото значење).

ВЕРОНАУКА (11) – НОВ ЗАВЕТ

Ова е мое видување на Новиот завет. Не претендирам на екслузивитет и не тврдам дека содржи некоја конечна и единствена вистина. Анализата се базира единствено врз текстот на Новиот завет и уште од сега изјавувам дека немам намера да читам други верски книги, житија, проповеди и сл. Сметам дека на тој начин можам да се изложам на многу сериозна закана за мојот интелект (многу слична на онаа која што доаѓа од гледање на шпански серии или следење на директниот пренос од собраниските седници и состаноците на собраниските комисии) и без некоја сериозна потреба не би го прифатила ризикот на натамошно експонирање на влијанието на оваа и ваква литература.

ВЕРОНАУКА (10) – НОВ ЗАВЕТ

Го прочитав Новиот Завет. Од почеток до крај. Многу внимателно.

Од утре ќе започнам со негова анализа, маѓутоа, пред тоа сакам да истакнам неколку моменти.

1. Пред да ја исчитам вака внимателно Библијата (посебно Новиот завет) бев атеист. Сега станав уверен антитеист (тука морам да се согласам со тврдењето на ЉупчоБочваров дека децата мора да добијат задача да ја прочитаат Библијата доколку сакаме потполно да ја искорениме религијата). Photobucket

2. После читањето на Новиот завет се зацврсти моето верување дека постоел човекот Исус Христос, и се зголеми мојата почит кон неговата памет, голем дел од идеите кои се обидел да ги пласира, неговиот реформаторски дух и ранокомунистичката идеологија која што ја промовирал.Photobucket

3. После читањето на Новиот Завет со сигурност можам да застанам во одбрана на тврдењето дека, после секој голем човек (паметен, со големи и визионерски идеи), следи булумента на тупави полтрони кои ништо не разбираат и кои успеваат во исклучително кратко време да ја разрушат и најубавата идеја и да ја претворат во бесмисол спротивен на нејзината сопствена суштина. Токму тоа се следбениците на Исус Христос и пишувачите на Евангелието.

ВЕРОНАУКА (9)

Гледам, многу ја запоставив својата задача – читање на Библијата според Најче. Тоа не значи дека престанав да ја читам (не, секоја вечер пред спиење читам барем неколку страни, со што сигурна сум не можат да се пофалат дури ни голем број извикани верници), меѓутоа сметав дека е добро да направам пауза во пишувањето.

На ред дојдоа псалмите, пословиците и проповедникот.