ЦИРКУС ВО ГРАДОТ – НОВОГОДИШНА ВЛАДИНА СЕДНИЦА

Не знам дали треба да плачам или да се смеам  Сосема случајно (чесен збор не беше намерно) открив дека Владата држи новогодишна седница којашто директно се пренесува на собранискиот канал. Со знакчето “среќни новогодишни празници“, со многу светилки и ѕвездички, во полн состав, со лаптопи пред нив. Нешто како најскапо платен ЕПП на една политичка […]

ЗА ШТО СТАНУВА ЗБОР?

Дали тоа јас нешто многу грешам, дали нешто битно не гледам или некој ме зафркава?

ФРЧКОВСКИ, НОВИНАРИТЕ, СЛОБОДАТА НА ГОВОРОТ

Ограничувањето на слободата на давање и примање информации и ограничувањето на слободата на мислата и говорот, претставуваат многу отворен показател за опасна деформација во структуирањето на демократијата во Република Македонија. Овие ограничувања се рефлектираат врз целокупниот систем на одлучување, контрола и одговорност. Не може да се носат соодветни одлуки, да се критикува и да се […]

МОЈОТ УНИВЕРЗИТЕТ

Јас како професор на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје почнувам да чувствувам голем проблем. На прв поглед постојат три можни решенија: или ќе се менува мојот Универзитет, или јас ќе се менувам или ќе треба да си најдам некој друг универзитет. А на втор, постојат исто така три решенија: да се менува политиката […]

ЗА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ

Измените на Законот за извршување во делот кој овозможува “присилно извршување на нотарски исправи и други извршни исправи предвидени со закон” претставуваат школски пример за дискриминација.