10 -ТИ ДЕКЕМВРИ 2008

60 ГОДИНИ УНИВЕРЗАЛНА ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА Човековите права претставуваат систем од правила за кои се договориле луѓето. Човековите права не се природни и покрај тоа што му припаѓаат на секој човек со неговото раѓање. Тие се многу вештачки, дефинирани од човекот на одреден степен од неговиот цивилизациски развој. Правата ги имаме затоа што така […]

ШТРАЈК

Власта која го забранува штрајкот е власт којашто ги крши основните права и слободи на човекот. Според чл. 38 од Уставот на Република Македонија: Се гарантира правото на штрајк. Со закон може да се ограничат условите за остварување на правото на штрајк во вооружените сили, полицијата и органите на управата. Според чл. 51 од Уставот […]

ПОЛИЦАЈЦИТЕ НЕ СМЕАТ ДА СЕ УБИВААТ

Сакам од почеток да биде сосема јасно: јас сметам дека нападот на полиција и убиството на полицаец претставува нешто што сите треба да не загрижи и алертира. Исто така сметам дека секој учесник во напад на полицаец (посебно кога нападот завршил со смрт на полицаецот) мора да биде фатен, изведен пред суд, да му се докаже вината и да му биде изречена соодветна пресуда. Не смее да остане нерешен ниту еден случај на напад врз полицаец.

Меѓутоа, дефинитивно имам некои прашања кои ме мачат во врска со вчерашниот случај на напад врз полицијата:

КОЈ ЈА УНИШТУВА ПРАВНАТА ДРЖАВА?

Наместо да градиме правна држава, во Република Македонија се одвива процес на нејзино потполно рушење. Рушењето на правната држава започнува од највисокиот орган на власта – законодавното тело- Собранието на република Македонија. И во овој конкретен случај за кој пишувам (како и многу пати претходно) беше применета веќе усталената пракса големите прекршувања на правото кои […]

МОЈАТА ДРЖАВА НЕ ЈА БИДУВА

Ако отидеш на место каде што сите одат на раце” , човекот кој оди на нозе изгледа смешно, не се вклопува, не може да комуницира, неприфатлив е за заедницата. Доколку проба да им објасни на луѓето дека на други места не е вообичаено да се оди на раце, тие ќе го исмеат или ќе му […]