ЈАС – ЦРНА ОВЦА

Ова со црнава овца испадна многу интересно. Мислам правецот во кој се разви дискусијата и различните реакции. Едни мислат дека е тоа израз на елитизам, други на двоење, трети дека тие што се нарекуваат црни овци, всушност и не се баш црни овци, а четврти дека не може некој сам да си се нарече црна овца.
Морам да кажам дека името црна овца воопшто не беше посебно сериозно разгледувано од филозофска, психолошка, социолошка или чисто биолошка страна. Едноставно беше предложено и им се допадна на сите. Мислам дека секој од луѓето на платформата црна овца има некое свое видување за тоа што претставува самиот поим и си дава поинакво значење.…

120 total views, 3 views today