ВЕРОНАУКА (9)

Гледам, многу ја запоставив својата задача – читање на Библијата според Најче. Тоа не значи дека престанав да ја читам (не, секоја вечер пред спиење читам барем неколку страни, со што сигурна сум не можат да се пофалат дури ни голем број извикани верници), меѓутоа сметав дека е добро да направам пауза во пишувањето.

На ред дојдоа псалмите, пословиците и проповедникот.

ВЕРОНАУКА (7)

Втора книга цареви, Прва книга летописи, Втора книга летописи, Езра, Неемија, Естира

Лошата историска читанка продолжува и понатаму. Се повторуваат дел од веќе спомнати ликови и настани, се редат имиња на сите оние кои се забележени во книгата (тефтерот на Господ). Главни карактеристики кои можат да се издвојат во овие писанија се:

ВЕРОНАУКА (6)

Историјата на израелскиот народ – Книга на Исус Навин, Книга за израелеви судии, Рута, Прва книга Самоил, Втора книга Самоил, Прва книга цареви

Во овј дел, Библијата нема врска со света книга. Јас ја доживеав како прилично лош летопис во кој што се мешаат просторот и времето, а Господ се појавува прилично ретко. Улогата на Бог се исцрпува со изразување на неговото незадоволство од недоволната почит која што му се дава или во наградување на милениците (кои ги возвишува со тоа што им овозможува освојување, убивање и пљачкање од огромни размери. Се додека дел од ограбените добра доаѓаат до Господ тој ги поддржува во пљачкашките походи (стр. 255 “Го изгореа градот и се што беше во него: зедоа само сребро, злато, бронзени и железни садови, и ги ставија во ризницата на Господовиот дом“). Станува збор за Ерихон, еден од најстарите градови на Земјата кој бил изграден  повеќе од 8000 години пред Христа.

Photobucket

Господ е многу задоволен кога некој прекрасен град ќе биде срамнет со земја (стр. 255 “Тогаш Исус ја изрече оваа клетва: Проклет да биде пред Господовото лице човекот кој ќе се обиде да го изгради наново Ерихон: да ги гради неговите основи врз својот првенец, да ги крева неговите врати врз својот љубимец!. Господ беше со Исуса, па се пронесе глас за него по целата земја).

НВО – како гордо звучи тоа

Против дезинформациите и незнаењето кое се шири од страна на Бунка

Не знам од каде потекнува анимозитетот на одредени луѓе кон невладините организации (понатаму во текстот НВО), меѓутоа, ако повлечам паралела со стигматизацијата на лица кои се ХИВ+ и стравот од нив, може да се извлече заклучок дека најверојатно станува збор пред се за незнаење, митови и заблуди.

Незнаењето е многу страшна работа сама по себе, а ширењето и промовирањето на незнаење веќе е опасно за секоја заедница па и за блогерската.