СОУЧЕСНИШТВО

Мое мислење е дека во моментот кога судството, политичарите, медиумите и невладините организации не изрегаираа соодветно на случајот со детето Росана,  тие станаа соучесници на сторителите на тој случај и на сторителите на денешните случаи кои можеа да бидат спречени со соодветно делување. Сметам дека доколку и денес не изреагираме стануваме соучесници насторителите на идните […]

ПРИВАТНА ТУЖБА

Во прилог давам урнек на приватна тужба која може да се поднесе за дело навреда. Сите оние кои би се впуштиле во ова ги предупредувам на членовите на Законот за кривична постапка од глава девет со која се регулираат трошоците на постапката. УРНЕК НА МОЖНА ТУЖБА ЗА НАВРЕДА Бр. ______/__ До: ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I […]

КОГА ЕДНА НЕВЛАДИНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЌЕ ГО ИЗГУБИ КОМПАСОТ

Бордот на Хелсиншкиот комитет донел одлука сите членови на бордот (сегашни и идни) да бидат проверени од Комисијата за лустрација. Членот 34 од ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН УСЛОВ ЗА ВРШЕЊЕ ЈАВНА ФУНКЦИЈА според кој: Здруженија на граѓани и фондации можат да предвидат дополнителен услов, во смисла на овој закон, за кандидатите за носители или носители на раководни функции, […]

РАДИОДИФУЗНА ТАКСА ЗА НВОа

Управата за јавни приходи најпринципиелно започнува да го собира данокот од секој слаб, немоќен, надвор од центрите на одлучување и надвор од заштитата на владеачките партии. Во својата ревност да соберат што е можно повеќе пари, а при тоа да не се замерат на некој богат моќник, спремни се да го кршат и законот. Последната […]

ДАЛИ НЕКОЈ ГО ПРОЧИТАЛ ИЗМЕНЕТИОТ ЗАКОН ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ?

1. Продолжува централизацијата на нашиот образовен систем. Со чл. 15-а се предвидува создавање интегрирана база на податоци во Министерството за образование во која меѓу другото ќе влезат досиеја на учениците, оценки, отсуства од настава. Никаде не се спомнува тајноста на овие податоци и начинот на ракување со нив. Би била благодарна да слушнам мислење за […]