ПОЛИЦИЈА, ОДГОВОРНОСТ, НАСИЛСТВО

Две приказни за ист настан. Едните зборуваат за спроведување на законот, а другите за надминување на полициските овластувања и насилство. Секогаш има две приказни и три и многу повеќе. Не е во тоа проблемот. Проблемот е во отсуството на видлива отчетност на полицијата, одговорност и спремност да се соочи со направени грешки. Проблемот е во Министерката […]

ЗАКОНИТЕ НЕ ВАЖАТ ЗА НИКОЛА ГРУЕВСКИ

Груевски ни соопшти дека Владата ќе вработи 1600 лица од социјално загрозени семејства.   Со оваа изјава/решение Владата прогласи дека за неа не важат законите. Според член 3 од Законот за јавните службеници: јавни службеници се вработените кои вршат работи од јавен интерес во дејностите образование, наука, труд и социјални работи, социјална заштита и заштита на […]

ИЗБОРИ 2013/2 – ЗАР НАВИСТИНА САКАТЕ СО ДРЖАВАТА ДА ВЛАДЕАТ КРИМИНАЛЦИ?

Според Изборниот законик чл. 71: (9) Сите средства наменети за финансирање на изборната кампања се уплатуваат на трансакционата сметка од ставот (1) на овој член и сите трошоци за кампањата исклучиво ќе се покријат од средствата на таа сметка. Сите и исклучиво се многу прецизни и неспорни определби. Тоа значи дека не смее да има […]

ИЗМОТАВАЊЕ

Имам братучед кој од секогаш сум го чувствувала како постар брат. Како мали, кога ептен нешто ќе запнев да ми направи (а тој не сакаше да го направи тоа), правеше финта која ме вадеше од кожа. Имено, што и да направев (на пример ќе се насмеев или ќе се свртев на лево или десно, или…) […]

За анкетата во „Вест“, нејзиното укинување и медиумската реакција