ВЕРОНАУКА (10) – НОВ ЗАВЕТ

Го прочитав Новиот Завет. Од почеток до крај. Многу внимателно.

Од утре ќе започнам со негова анализа, маѓутоа, пред тоа сакам да истакнам неколку моменти.

1. Пред да ја исчитам вака внимателно Библијата (посебно Новиот завет) бев атеист. Сега станав уверен антитеист (тука морам да се согласам со тврдењето на ЉупчоБочваров дека децата мора да добијат задача да ја прочитаат Библијата доколку сакаме потполно да ја искорениме религијата). Photobucket

2. После читањето на Новиот завет се зацврсти моето верување дека постоел човекот Исус Христос, и се зголеми мојата почит кон неговата памет, голем дел од идеите кои се обидел да ги пласира, неговиот реформаторски дух и ранокомунистичката идеологија која што ја промовирал.Photobucket

3. После читањето на Новиот Завет со сигурност можам да застанам во одбрана на тврдењето дека, после секој голем човек (паметен, со големи и визионерски идеи), следи булумента на тупави полтрони кои ништо не разбираат и кои успеваат во исклучително кратко време да ја разрушат и најубавата идеја и да ја претворат во бесмисол спротивен на нејзината сопствена суштина. Токму тоа се следбениците на Исус Христос и пишувачите на Евангелието.

ВЕРОНАУКА (9)

Гледам, многу ја запоставив својата задача – читање на Библијата според Најче. Тоа не значи дека престанав да ја читам (не, секоја вечер пред спиење читам барем неколку страни, со што сигурна сум не можат да се пофалат дури ни голем број извикани верници), меѓутоа сметав дека е добро да направам пауза во пишувањето.

На ред дојдоа псалмите, пословиците и проповедникот.

ВЕРОНАУКА (7)

Втора книга цареви, Прва книга летописи, Втора книга летописи, Езра, Неемија, Естира

Лошата историска читанка продолжува и понатаму. Се повторуваат дел од веќе спомнати ликови и настани, се редат имиња на сите оние кои се забележени во книгата (тефтерот на Господ). Главни карактеристики кои можат да се издвојат во овие писанија се: