ЧЕСТИТ 8 МАРТ – ЈАС ЈА ПРОДОЛЖУВАМ БОРБАТА, А ВИЕ – КАКО САКАТЕ

Најстрашна е онаа дискриминација во која жртвата не е ни свесна дека е дискриминирана. Во законите во Република Македонија не се прави разлика меѓу род и пол. Во македонските закони машкиот род (работник, работодавец) е прогласен за полово неутрален. Во законите е забранета директна дискриминација, меѓутоа традиционалното однесување во кое местотот на жената е дома, […]

ЦВЕЌЕТО ЗА 8 МАРТ НЕ НЕ ПРАВИ ПОЕДНАКВИ

8 Март е ден за празнување. Затоа што е ден кога дошло до таква кумулација на сознанието за нееднаквоста која кулминирала во јавно манифестирање на незадоволството. Ги празнуваме храброста и решителноста и сознанието дека е неопходна борба за освојување на забранетиот простор на моќта. Тоа не е ден на нежноста и љубовта и мајчинството или пак женственоста. […]

Јас го одбележувам 8 Март

Најновата ѕвезда на дискриминаторското небо е структурната дискриминација. Таа е затскриена зад традицијата, облечена во религија и презентирана во општетсвено прифатливо однесување. Дискриминацијата на жената во современи услови е пред се структурна и најчесто поминува незабележано и сама себе се храни и репродуцира. Жената во Македонија има 28% помалку примања од мажите, во над 75% […]

БОРБАТА ПРОДОЛЖУВА

See full statement below 8 March 2011 “Implement and enforce,” UN experts urge Governments to ensure women’s right to equality GENEVA – On the International Women’s Day centenary, the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Rashida Manjoo, urged States to respect, protect and fulfill women’s right to non-discrimination and equality. “This […]

ЧЕСТИТ 8 МАРТ

Независните експерти на ООН формулираат визија за правата на жената: пост Пекинг + 15. Во Македонија веќе ја живееме визијата на ВМРО за правата на жената. Жената не смее да биде градоначалник, не смее да биде член на ректорската управа на државниот универзитет, не смее да биде економски самостојна, не смее да бира дали да […]