ЗА ДИКТАТОРОТ

Преку својата официјална страна, Владата им соопшти на граѓаните дека: “Новиот концепт Менаџмент етика ќе ги унапреди позитивните резултати во администрацијата и услугите кон физичките и правните лица“. Во информацијата се вели дека: “Владата на Република Македонија е суштински посветена и работи на унапредување на администрацијата, и тоа во насока на обезбедување на професионална, стручна […]

ЧОМО – АСИСТЕНТ НЕ Е ЕКСПЕРТ

Драган Гоцевски не е експерт за јавна администрација и покрај тврдењето на Чомо и пречутното согласување на дотичниот. Тој е асистент. Тоа значи дека е чирак. По онаа занаетчиската: помлад асистент и асистент се чираци, доцент е калфа, а вонреден и редовен професор се мајстори. Чиракот е некој кој сега учи, кој треба да биде […]

КАЈ “НИВ“ И КАЈ “НАС“

Местото државен секретар во нормалните држави е резервирано за професионаци кои ги поминале сите степени на кариерниот развој, кои ја имаат администрацијата во “мало прсте“ и кои можат со своето знаење и искуство да ја вршат одговорната функција на организатори на работата во една државна структура. Во прилог ја давам биографијата на швајцарскиот заменик државен […]