БИСЕРИ НА ГЛУПОСТА

Во најновиот бисер на Комисијата за заштита од дискриминација стои: Ова се однесува на претставката поднесена во врска со наводи во: учебникот  “Криминалистичка психологија” од авторката Проф. д-Ñ€ Лилјана Баткоска, рецензенти Проф.Др. Зоран Стојановски и Проф. Др. Миладин Крстаноски,  а издадена од Центар за научно-истражувачка работа, Факултет за туризам и организациони науки Охрид 2007 година. Доколку […]