БЛАЗЕ СИ МУ НА ТОЈ НАРОД КОЈ СИ ИМА ПРАВОСУДНИ ОРГАНИ ДА ГО РАЗВЕСЕЛУВААТ

“Новиот“ закон за кривична постапка (донесен во 2010 година ама со одложена примена) претставува чекор напред во развојот на правосудниот систем во Република Македонија. Меѓутоа, јас имам три загрижи во врска со неговата примена: 1. Во самиот закон има системски грешки (пропусти) кои според мене можат да претставуваат сериозна пречка во доследната заштита на правата […]