ЗА ДЕМОКРАТИЈАТА

Во напливот на ентузијазам и желбата што е можно побргу да се направат промени, многу лесно се заборава дека формата претставува суштински елемент на демократијата. И најдобрите решенија кои не се донесени во соодветна процедура и со почитување на демократските правила нема ни за инч да не поместат од диктатурата во која не заглави ДПМНЕ. […]

ЈАВНА РАСПРАВА – ШТО БЕШЕ ТОА?

Законот за прекин на бременост сепак ќе оди на јавна расправа. Јавна расправа за Законот за распродажба на државната земјоделска земја.  Јавна расправа за Законот за медиуми. Јавна расправа до јавна расправа. Владата ги слуша граѓаните. Човек навистина помислува дека демократијата цвета во државичето Македонија. Садачите на палми и нашите кутри политичари кои се изложени на отворен потсмев од страна […]

АКТУЕЛНАТА ВЛАСТ НЕ МОЖЕ ДА ОБЕЗБЕДИ СМИРУВАЊЕ НА МЕЃУЕТНИЧКИТЕ ТЕНЗИИ

Почитувањето на разликите, менаџирањето на конфликтите и мултикултурноста не може да виреат во општетсва кои не се градат вез темелите на демократијата и владеењето на правото. Едноставно, неопходни предуслови за градење на меѓуетничка комуникација и заедничко живеење на повеќе етникуми е постоењето на институции и механизми на демократското владеење и процедури, критериуми и правила карактеристични […]

МОЈ ПРЕДЛОГ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ДЕМОКРАТИЈАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Основните недостатоци на структуирањето и практикувањето на власта во Република Македонија во актуелниот момент се: 1. Партиципација на граѓаните (учество во донесувањето на одлуки на локално и централно ниво). На пример: за урбанистички план, за трошење на средства, за промена на имиња на училишта, улици, плоштади, за промена на закони за работни односи, социјална заштита, […]

КАТЕРИНОПЛАСТИКА

Што да се прави кога се’ е наопаку па дури и размислувањето. Не се размислува прво за тезата – туку ПРВО за тоа кој ја изнел. Така и нашето Катеринче во Форумот на Дневник од 14 август 2010 година се „размавнала“ по хименопластичарското лицемерие. Притоа, успеала да направи антологиски пример за тоа колку она НАОПАКУ […]