КОМУ МУ ПРЕЧИ ИДЕЈАТА ЗА ИНЦЕНЕРАТОР?

Регионална депонија спас за Струга.  А зошто не инценератор? Зошто да не се произведува енергија од сметот? Кому му пречи употребата наместо складирањето на сметот? Може да им пречи само на мафијаши кои сакаат да профитираат без да вложуваат. И кои апсолутно не размислуваат за добробитта на граѓаните на подолг период. И кои сакаат преку […]