Мое мислење како експерт за човекови права за изјавата на Душко Миновски

За Душко наш – голем маж -  Душко Миновски е претседател на Комисијата за дискриминација и советник во Министерството за труд и социјална политика. Тој од работното места добива плата со платени придонеси, а од комисијата зема хонорар, за кој нема да треба да плаќа дополнителни придонеси, за разлика од останатите граѓани кои не се избрани […]

МАНИПУЛАЦИЈА, НЕЗНЕЊЕ ИЛИ НЕШТО ДРУГО?

Навистина не знам за што станува збор. Дали е обично незнаење, дали е свесна или несвесна манипулација или пак едноставно перење пари кога крајниот продукт е апсолутно неважен. А можеби е едноставно комбинација на трите елементи. А ние седиме, и гледаме, и молчиме како кленови. Само како пример го издвоив спотот под наслов: Политичарка. Нема […]

ЗОШТО СМЕТАМ ДЕКА Е ОПРАВДАНО БАРАЊЕТО НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА ЕТНИЧКИОТ СОСТАВ НА ВРАБОТЕНИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИ?

Народниот правобранител побара факултетите да достават податоци за етничкиот состав на вработените. Професорите изреагираа: “Надвор од умот е универзитетските професори да се вработуваат по етнички клуч”, вели професорката Гордана Силјановска “Таквиот однос покажува дека омбудсманот смета дека секој професор е исто што и државен службеник. Со тоа нé деградира, за него сме обична статистика и […]

ГО ПОДДРЖУВАМ НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ

ГО ПОДДРЖУВАМ НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО БАРАЊЕТО НА ДЕСЕГРЕГИРАНИ ПОДАТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИ ВРЗ ОСНОВА НА ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ Во врска со настапот на дел од професорите на државните универзитети, јас се изјаснувам во прилог на акцијата на Народниот правобранител. Во прилог е мојот текст за структурната дискриминација со кој настапив на годишната средба на […]

ЦРТИЧКИ НА БЕЗЗАКОНИЕТО

“Заменик претседателот на  Република Македонија задолжен за спроведувањето на Охридскиот Рамковен договор“, г-дин Абдилаќим Адеми ни соопшти дека: 1. се вработуваат нови 30 Албанци во администрацијата 2. сите се од Државниот Универзитет во Тетово и Универзитетот на ЈИЕ. Вработувањето е резултат на потпишаниот Меморандум за соработка кој предвидува вработување на 30 најдобри студенти кои дипломирале во последната академска […]