ДОНИРАЊЕ ОРГАНИ

Тогаш кога не ни одговараат европските и светските стандарди, веднаш си се вртиме кон познатите “по јусу“. Дури и по цена на човековите права. И по цена на здравата логика. Предлогот е: претпоставена согласност за донирање на органи во случај на смрт (со можност семејството да даде негативна согласност). Што е за мене проблематично? 1. Практиката […]