ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – СОУЧЕСНИК ВО ПОТТИКНУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНА, ВЕРСКА И РАСНА ОМРАЗА?

Во Март 2012 година беше поднесена кривична пријава против Драган Павловиќ Латас за предизвикување на национална, расна и верска омраза, раздор и нетрпеливост врз основа на член 319 од Кривичниот законик. На 14.08.2012 година Јавното обвинителство донесло Решение со кое се отфрла кривичната пријава бидејќи пријавеното дело не е кривично дечо (решението е дадено во прилог). […]

ТЕКСТОТ НА КРИВИЧНАТА ПРИЈАВА ПРОТИВ ДРАГАН ПАВЛОВИЌ-ЛАТАС

Пријавата ќе биде испратена до Јавниот Обвинител во Понеделник, меѓутоа тој слободно може да делува и врз основа на напишаното согласно законите и своите надлежности. Бр. ______________ До: Основното јавно обвинителсто  Скопје – Република Македонија Подносител:  ____________, Скопје, ул. „___________“ бр. _____ ЕМБГ ________________ Тужен: г. Драган Павловиќ, новинар и главен и одговорен уредник во […]