ВМРО – КОЛЕКТИВНА

Ти си Македонија -анализа на една порака- 1. Не смееш да се разликуваш по ништо од другите 2. Својата унифицираност мораш јавно да ја манифестираш 3. Различноста е опасна 4. Различните ја рушат нашата држава 5. Не смееш да бидеш индивидуа 6. Ти си нешто само како дел од целината 7. Ако си различен знај […]

ЕДНОПАРТИСКИ СИСТЕМ

Во услови кога значајно мнозинство (доволно за донесување на законите) припаѓа на една политичка паертија, кога Премиерот и најголем број министрите во составот на Владата се припадници на истата таа партија, доколку е скоро сигурно дека за Претседател на државата ќе биде избран кандидатот на истата таа партија и доколку (што е многу веројатно), градоначалникот […]