ЗА МЕНЕ ЕТНИЦИТЕТОТ Е АНАХРОНИЗАМ НА МИНАТОТО КОЈ ЈА ОНЕВОЗМОЖУВА РАЗЛИЧНОСТА НА ИНДИВИДУИТЕ

Каталонија, Баскија, Ирска, Шкотска, Квебек, Белгија, Косово, Босна, … Нов цикслус на феудализација на просторот и на народите или последни избливи на етницитетите пред умирање? Според мене етницитетот и етничката припадност се анахронизам на совремието и заостаток од племенското, а потоа и на кастинското уредување. Како може во современиот свет на промени и право на […]

ПОРАКА ОД БРИСЕЛ?

Ценетиот претставник на Европската Унија порача: да престанат протестите  во Македонија и да се остават македонските власти да го решат убиство на  петмината кај Смиљковското езеро. Зошто ваква порака? 1. Затоа што мислат дека актуелната власт е доволно способна да го разреши убиството на соодветен начин кој нема да значи нарушување на меѓуетничките односи? 2. […]