ЗА ИЗВЕШТАЈОТ, КЕЦАРОШИТЕ ОД НАШЕТО МААЛО И ВИРТУЕЛНОСТА

Она што може и треба да го побараме во ЕУ извештајот за Македонија (2010) е одговор на прашањата: Дали во Македонија е направен напредок или не во однос на човековите права и владеењето на правото? И во што се состои напредокот доколку го има? Понатаму ние самите треба да утврдиме како се рефлектираат направените промени […]